Hjem


Grundejerforeningen Smidstruphøj omfatter 64 parceller i Smidstrup Strand på hele eller dele af vejene Skaus-Ager, Kaldehøjsåsen, Bjerresletten, Rundehøjs-Ager, Hylde-Ager, Trold-Ager og Trohøjen.


Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, derunder navnlig vedligeholdelse af veje med tilhørende rabatter, drænledninger, samt i øvrigt varetage de fællesanliggender, som naturligt påhviler en grundejerforening. 

 

Endvidere repræsenterer foreningen medlemmerne overfor kommunen og øvrige myndigheder i spørgsmål af fælles interesse.


Orientering om rørarbejde i grundejerforeningens område i forbindelse med etablering af pumpestation / nedlæggelse af Smidstrup Renseanlæg

 

Vi er blevet kontaktet af ”Nordkysten”, der vil opbevare rør i rabatten på Troldager, hvorefter de vil blive svejset sammen. Rørlægningen / underboringen, der skal tilknyttes en pumpestation ved rensningsanlægget i forbindelse med nedlæggelsen af dette, vil i vores grundejerforening ske således, i det arbejdet påtænkes påbegyndt i uge 19:

 

Underboringen, der vil ligge ca. 3,7 meter nede, vil blive ført under Troldager, følge Hylde-Ager midt under vejen helt op til Bjerresletten, derefter til venstre under Bjerresletten og ud over marken. Rørene skal til sin tid ramme Gilleleje Rensningsanlæg, der skal være færdigudbygget med udgangen af år 2020 – og derefter være klar til at overtage kloakvandet fra Smidstrup Renseanlæg. Der vil blive gravet 4 meter dybe huller i forbindelse med ”drejet” ved hjørnet af Hylde-Ager / Bjerresletten. Hylde-Ager og Skaus-Ager vil blive lukket ved Bjerresletten i ca. 14 dage under projektets gennemførelse (omkørsel ad Rundehøjs-Ager). Pumpningen i rørledningen antages ikke at medføre hverken støj-/eller vibrationsmæssige gener for beboerne.

© Copyright 2017.